Predstavitev dejavnosti

Javno komunalno podjetje JKP Šalovci d.o.o. se je zavezalo za izvajanje javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne padavinske vode ter za upravljanje s cestami.

JKP Šalovci in Evropa

Družba JKP Šalovci d.o.o. želi v okviru svojih pooblastil na področju javnih služb kakor tudi na drugih tržnih področjih slediti smernicam trajnostnega razvoja, ki ga EU postavlja kot temeljni cilj za naslednjo finančno perspektivo, ki bo vsekakor predstavljala prelomnico v razvoju naše subregije.

Naše poslanstvo

Prepričani smo, da nam bo dana priložnost, da presežemo trdo zakoreninjene vzorce iz neke že davne preteklosti, ki nam ne pusti iti naprej. Hkrati smo prepričani, da s svojim potencialom, ki ga podjetje ima lahko bistveno prispevamo k postavitvi tega kraja in subregije na zemljevid Evrope, ki gre naprej.

OBVESTILA
  1. OBVEESTILO - OVIRANO PLAČEVANJE POLOŽNIC NOVI TRR

OSKRBA Z VODO

S pitno vodo oskrbujemo 6 vasi, kjer se držimo naslednje trditve: vedno, vsem, kjerkoli, zadosti kakovostno in poceni.

KANALIZACIJA

Skupna dolžina sekundarnega in primarnega omrežja s katerim upravljamo je 12.877m.

JAVNE POVRŠINE

Rezanje drevja, košenje trave, pobiranje odpadkov so opravila, ki jih izvajamo za boljše počutje občanov.

VZDRŽEVANJE CEST

Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih ter ohranjajo urejen videz.